GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THÁI BÌNH

I. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ:

1. Lịch sử hình thành:

Thái Bình là một tỉnh sản xuất chính là nông nghiệp có diện tích tự nhiên trên 1,5 triệu km2, dân số gần 1,9 triệu người, nguồn lao động dồi dào, số người lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 76% dân số, trong đó số người, trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Bình quân diện tích canh tác thấp, đặc biệt là trong những năm gần đây việc phát triển khu công nghiệp, đất nông nghiệp bị thu hẹp vấn đề lao động càng trở nên bức xúc;;

Những năm 1986 - 1995 khi Nhà nước ta chuyển nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ở tỉnh ta nhiều xí nghiệp quốc doanh có nguy cơ bị thu hẹp, bằng giải pháp tình thế của Nhà nước, ngành Lao động - Thương binh xã hội Thái Bình đã cùng các doanh nghiệp giải quyết cho hàng vạn cán bộ, CNV nghỉ việc theo Quyết định 176/CP của Chính phủ; thời gian này vấn đề lao động việc làm là vấn đề bức xúc lớn. Tình trạng thất nghiệp ở thị xã, thị trấn, nông thôn tăng lên, nhất là khi nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát huy tác dụng tích cực của nó, nhưng cũng đặt ra nhiều đòi hỏi bức xúc trong lĩnh vực lao động việc làm. Mỗi năm tỉnh ta phải giải quyết việc làm cho 2,0 - 2,5 vạn lao động trên tổng số 4,5 vạn lao động thiếu việc làm.

Để tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải pháp tạo việc làm, Sở Lao động - Thương binh xã hội Thái Bình đã lập đề án đề nghị UBND tỉnh cho thành lập Trung tâm Đào tạo giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh xã hội, Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 1992 của UBND tỉnh Thái Bình với chức năng nhiệm vụ được giao là Thông tin - tư vấn - Đào tạo - giới thiệu việc làm, ngày đầu thành lập bộ máy tổ chức có 04 biên chế rồi đến 06 biên chế.Trung tâm có trụ sở ở chung với Xí nghiệp May thương binh Thái Bình, có 02 phòng làm việc tại số nhà 78 đường Nguyễn Thị Minh Khai – Thị xã Thái Bình với diện tích là 224m2, khi Xí nghiệp May thương binh chuyển đi bàn giao lại cho Trung tâm 300m2. Qua quá trình hoạt động, để đáp ứng được nhu cầu đào tạo, thông tin tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm đã được đổi tên nhiều lần, lần thứ nhất đổi tên là Trung tâm xúc tiến việc làm, lần thứ hai đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm. Thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập và hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐ-TBXH ngày 26/6/2005 của Bộ Lao động -TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005.

Căn cứ vào Đề án của Trung tâm và đề nghị của Sở Lao động – TBXH; UBND tỉnh Thái Bình đã có Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 về việc thành lập lại và đổi tên lần thứ ba từ Trung tâm Đào tạo giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - TBXH thành Trung tâm Giới thiệu việc làm Thái Bình; Lần đổi tên thư tư: ngày 14/9/2007 UBND tỉnh có quyết định số 2149/2007/QĐ - UBND về việc đổi tên Trung tâm GTVL thành Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động để tiếp nhận các dự án của Bộ giáo dục và đào tạo; Ngày 21/4/2011 UBNDtỉnh có quyết định đổi tên Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động thành Trung tâm Giới thiệu việc làm và giữ nguyên chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 2149;

2. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Giới thiệu việc làm là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động - TBXH, trụ sở tại xã Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình. Nhiệm vụ của Trung tâm là tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, cung ứng lao động cho các Công ty, đơn vị được phép đưa lao động đi làm việc hoặc học nghề có thời hạn ở nước ngoài.


- Thu thập, phân tích cung cấp thông tin về thị trường lao động bao gồm nhu cầu lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của cả vùng và cả nước.
- Được tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
- Dạy nghề kết hợp với sản xuất.
- Tổ chức bồi dưỡng phát triển kỹ năng cho người lao động.
- Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương bổ nhiệm miễn nhiệm và chính sách chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức viên chức quản lý tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tỉnh.
- Liên kết đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu của xã hội.
- Đào tạo dạy chữ dạy nghề cho người tàn tật và trẻ mồ côi lang thang.
- Thành lập các phòng chuyên môn.
Như vậy chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được bổ sung tăng lên so với trước và để đáp ứng nhu cầu thông tin tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề ngày càng lớn của người lao động;
  

 • BỘ MÁY TỔ CHỨC

  Bấm vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

CÁC PHÒNG BAN


 • Nguyễn Duy Phúc ( Trưởng phòng)
  Nguyễn Thị Ngọc Hải ( Phó trưởng phòng)
  Nguyễn Minh Khuê ( Phó Trưởng phòng)


 • Vũ Ngọc Thắng ( phụ trách phòng)


 • Lê Đức Chiển ( Phụ trách phòng)
  Nguyễn Thành Phương (Phó phòng)
  Nguyễn Duy Tiên ( Phó phòng)


 • Nguyễn Văn Tân ( Trưởng Phòng)
  Vũ Văn Thưởng (Phó phòng)


 • Đỗ Dức Quang ( Trưởng phòng)
  Phan Thanh Bình (Phó phòng)
  Chu Thị Hằng ( Phó phòng)
  Đặng Thị Thái ( Phó phòng)


 • Lương Thị Hòa ( Trưởng Phòng)


Xem Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thái Bình ở bản đồ lớn hơn